بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین , 2010-02-08

عنوان : ( معرفی نانو پلانکتونهای آهکی نهشته های نئوﺛ ن غرب بیرجند )

نویسندگان: ماهره زهروی , فاطمه هادوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شرق ایران، غرب بیرجند در حدود 8 کیلومتری روستای دستگرد واقع است. این منطقه برای اولین بار بر اساس نانوپلانکتون های آهکی مطالعه می شود. بر مبنای این مطالعات تعداد 5 جنس و 42 گونه شناسایی شد و بر اساس اولین حضور گونه های شاخص زون های NN15-NN18 گارتنر (Gartner,1969) و زونهای (CN11a,b-CN12a) اوکادا و بوکری (Okada & Bukry ) معرفی می شوند. بر مبنای ارزش چینه شناسی بایوزون های مذکور بازه زمانی این نهشته ها پلیوسن آغازی تا پلیستوسن است.

کلمات کلیدی

, نانوپلانکتون های آهکی , غرب بیرجند , نئوﺛ ن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045461,
author = {ماهره زهروی and هادوی, فاطمه},
title = {معرفی نانو پلانکتونهای آهکی نهشته های نئوﺛ ن غرب بیرجند},
booktitle = {بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوپلانکتون های آهکی ، غرب بیرجند ،نئوﺛ ن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی نانو پلانکتونهای آهکی نهشته های نئوﺛ ن غرب بیرجند
%A ماهره زهروی
%A هادوی, فاطمه
%J بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین
%D 2010

[Download]