اولین همایش ملی گوهر شناسی-بلور شناسی ایران , 2014-12-17

عنوان : ( پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیتهای درشت بلور سازند پادها در ارتفاعات درنجال واقع در شمال طبس: کاربردی برای ساز و کار تشکیل )

نویسندگان: حامد زند مقدم , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , هدا باوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سازند پادها در ارتفاعات درنجال دارای لایه های دولومیت فراوانی نسبت به سایر نواحی است. مطالعات پتروگرافی نشان می دهد که دولومیتهای درشت بلور ثانویه یکی از انواع دولومیتهای مشخص در سازند پادها است که به صورت رگه و حفره پر 0/ کن همراه با دولومیتهای اولیه و پتروفاسیس های ماسه سنگی مشاهده می شوند. اندازه این دولومیتها معمولاً بزرگتر از 1 میلیمتر است و دامنه ای از شکل دار تا بی شکل را در بر می گیرند. مرز بین بلورها اغلب مسطح بوده و دارای زونینگ هستند. بر اساس شدت لومینسانس، شش پتروتیپ مشخص شده است. دمای تشکیل این دولومیتها بر اساس داده های ایزوتوپی و سیالات درگیر، این دولومیتها در 82 درجه سانتیگراد و در طی تدفین رسوبات تشکیل شده اند از این رو، مدل تدفینی محتمل مدل برای تشکیل دولومیتهای درشت بلور سازند پادها است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: دولومیت درشت بلور, سازند پادها, شمال طبس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045470,
author = {حامد زند مقدم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and باوی, هدا},
title = {پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیتهای درشت بلور سازند پادها در ارتفاعات درنجال واقع در شمال طبس: کاربردی برای ساز و کار تشکیل},
booktitle = {اولین همایش ملی گوهر شناسی-بلور شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: دولومیت درشت بلور، سازند پادها، شمال طبس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیتهای درشت بلور سازند پادها در ارتفاعات درنجال واقع در شمال طبس: کاربردی برای ساز و کار تشکیل
%A حامد زند مقدم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A باوی, هدا
%J اولین همایش ملی گوهر شناسی-بلور شناسی ایران
%D 2014

[Download]