اولین همایش ملی گوهر شناسی-بلور شناسی ایران , 2014-12-17

عنوان : ( کاربرد کاتدولومینسانس در شناسایی بلورهای کلسیت و دولومیت در سیمان ماسه سنگهای سازند مزدوران در شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: حامد زندمقدم , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این تحقیق ماسه سنگهای شش برش چینه شناسی از سازند مزدوران در شرق حوضه رسوبی کپه داغ جهت بررسی نحوه تشکیل کانی های کلسیت و دولومیت در فازهای مختلف سیمان شدگی بررسی شده است. مطالعات پتروگرافی و کاتدولومینسانس نشان دهنده دو نسل سیمان دولومیتی درشت بلور شکل دار با دو زون لومینسانسی تیره- روشن و متوسط بلور بی شکل با لومینسانس روشن است. سیمانهای کلسیتی نیز دامنه ای از بی شکل تا شکل دار را شامل شده و با توجه به شدت لومینسانس، بین 3 تا 10 فاز سیمان شدگی و رشد بلوری را شامل می شوند. عامل اصلی در شدت لومینسانس در سیمانهای کربناته مورد مطالعه مربوط دو عنصر منیزیم و آهن می شود

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: کلسیت, دولومیت, کاتدولومینسانس. Implication of cathodoluminesence for id
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045471,
author = {حامد زندمقدم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {کاربرد کاتدولومینسانس در شناسایی بلورهای کلسیت و دولومیت در سیمان ماسه سنگهای سازند مزدوران در شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {اولین همایش ملی گوهر شناسی-بلور شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: کلسیت، دولومیت، کاتدولومینسانس. Implication of cathodoluminesence for id},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد کاتدولومینسانس در شناسایی بلورهای کلسیت و دولومیت در سیمان ماسه سنگهای سازند مزدوران در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A حامد زندمقدم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J اولین همایش ملی گوهر شناسی-بلور شناسی ایران
%D 2014

[Download]