نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران , 2014-12-31

عنوان : ( آنالیز حوضه رسوبی ایران مرکزی (بلوک طبس) در زمان دونین زیرین- میانی در قالب چینه شناسی تکتونیکی )

نویسندگان: حامد زندمقدم , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات برخاستگاه نهشته های سازند پادها (دونین زیرین-میانی) در بلوک طبس نشان می دهد که اکثر این رسوبات از سنگ منشاء پلوتونیکی با ترکیب اسیدی سرچشمه گرفته است با این وجود سنگ مادر دگرگونی، رسوبی و ولکانیکی نیز در برخی از برش ها با پراکندگی متفاوتی مشاهده شده است. این رسوبات در شرایط گذر از مرز فعال به غیر فعال متاثر از بازشدگی اقیانوس پالئوتتیس راسب شده اند. مطالعات محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی این نهشته ها نشان دهنده روند عمیق شونده رخساره ها از جنوب به سمت که در حوضه ریفتی پالئوتتیس سبب بالاآمدگی و فرورفتگیهای (strike-slip) شمال بلوک طبس است. گسلهای مختلف مورب لغز نرمال و در فواصل نزدیک به یکدیگر شده است. این امر، مدل تکتونیکی نوع ریفت را تداعی می کند به طوری که (block faulting) مشخص هر بلوک بالا آمده می تواند منشاء رسوبات سازند پادها در برش های مختلف باشد.

کلمات کلیدی

, سازند پادها, دونین زیرین- میانی, برخاستگاه, تکتونیک و رسوبگذاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045474,
author = {حامد زندمقدم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and رحیمی, بهنام},
title = {آنالیز حوضه رسوبی ایران مرکزی (بلوک طبس) در زمان دونین زیرین- میانی در قالب چینه شناسی تکتونیکی},
booktitle = {نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سازند پادها، دونین زیرین- میانی، برخاستگاه، تکتونیک و رسوبگذاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز حوضه رسوبی ایران مرکزی (بلوک طبس) در زمان دونین زیرین- میانی در قالب چینه شناسی تکتونیکی
%A حامد زندمقدم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A رحیمی, بهنام
%J نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران
%D 2014

[Download]