نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران , 2014-12-31

عنوان : ( منشاء و جایگاه تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری معادل مخزن گازی مزدوران واقع در شرق حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , حامد زندمقدم , اسداله محبوبی , عباسعلی نیک اندیش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند مزدوران در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ اغلب از سنگهای سیلیسی آواری ماسه سنگی و شیلی تشکیل شده است. در این تحقیق، جهت بررسی برخاستگاه، این رسوبات تحت آنالیزهای پتروگرافی و ژئوشیمیایی قرار گرفته اند. داده های پتروگرافی و ژئوشیمیایی همراه با داده های جهت جریان دیرینه و اطلاعات مربوط به جغرافیای دیرینه حوضه رسوبی کپه داغ نشان می دهند که رسوبات سیلیسی آواری سازند مزدوران مشابه رخسارۀ کوارتزی و خرده سنگی است که شامل مخلوطی از Qp ،Qm و Ls و Lm و F هستند. این رسوبات می توانند از چینه های رسوبی و رسوبی - دگرگونی بالا آمده از کمربند های چین خوردۀ رورانده از سمت جنوب مشهد و دگرگونی های شمال فریمان نشات گرفته باشند. داده های CIA و PIS نیز منعکس کننده آب و هوای گرم و نیمه خشک در ناحیه منشاء بوده که با عرض جغرافیایی 25 درجه شمالی حوضه رسوبی کپه داغ در طی ژوراسیک پایانی و کرتاسه اغازین همخوانی دارد

کلمات کلیدی

, سازند مزدوران, شرق حوضه رسوبی کپه داغ, سیلیسی آواری, برخاستگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045478,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and حامد زندمقدم and محبوبی, اسداله and عباسعلی نیک اندیش},
title = {منشاء و جایگاه تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری معادل مخزن گازی مزدوران واقع در شرق حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سازند مزدوران، شرق حوضه رسوبی کپه داغ، سیلیسی آواری، برخاستگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T منشاء و جایگاه تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری معادل مخزن گازی مزدوران واقع در شرق حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A حامد زندمقدم
%A محبوبی, اسداله
%A عباسعلی نیک اندیش
%J نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران
%D 2014

[Download]