نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران , 2014-12-31

عنوان : ( رخساره ها و محیط رسوبی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) )

نویسندگان: مهناز صباغ بجستانی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سازند قلعه دختر در برش الگو دارای 955 متر ضخامت است. بررسی دقیق تعداد 230 مقاطع نازک میکروسکوپی و مشاهدات صحرایی منجر به شناسایی 16 رخساره مر بوط به محیط های پهنه جزر و مدی، ساحلی تا اینترتایدال، لاگون، سد و دریای باز در توالی رسوبی سازند قلعه دختر در برش الگو گردیده است. با توجه به رخساره های شناسایی و تغییرات عمودی و جانبی شده این توالی رسوبی بر روی یک پلتفرم سیلیسی- کربناته از نوع رمپ نهشته شده است

کلمات کلیدی

, سازند قلعه دختر, رخساره, رمپ سیلیسی- کربناته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045479,
author = {صباغ بجستانی, مهناز and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {رخساره ها و محیط رسوبی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی)},
booktitle = {نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سازند قلعه دختر، رخساره، رمپ سیلیسی- کربناته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره ها و محیط رسوبی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی)
%A صباغ بجستانی, مهناز
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران
%D 2014

[Download]