بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , 2014-08-23

عنوان : ( گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران )

نویسندگان: اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه.....

کلمات کلیدی

, نماتدهای انگل گیاهی, پنبه, Ditylenchus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045520,
author = {بخشانی, اکبر and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره},
title = {گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {نماتدهای انگل گیاهی، پنبه، Ditylenchus valveus},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران
%A بخشانی, اکبر
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی
%D 2014

[Download]