دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه....

کلمات کلیدی

, پنبه, خراسان جنوبی, نماتد, شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045523,
author = {بخشانی, اکبر and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره},
title = {اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی},
booktitle = {دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پنبه، خراسان جنوبی، نماتد، شناسایی و..},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی
%A بخشانی, اکبر
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%J دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]