بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , 2014-08-23

عنوان : ( ردیابی مولکولی ژن کد کننده کارتووریسین در جدایه‌های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum )

نویسندگان: سمانه کاظمی زرومی , ساره بقائی راوری , پژمان خدایگان , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارتووریسین ، باکتریوسینی با وزن مولکولی بالاست که توسط جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumعامل بیماری پوسیدگی نرم و لکه برگی در گیاهان مختلف، تولید می شود. این پروتئین از یک ساختار آنتنی شکل، بخش هسته ای و غلاف، پایه ی صفحه ای و دنباله های رشته ای تشکیل شده است. مقایسه توالی پروتئینی، شباهت زیادی را بین کاروتووریسین و فاژ نشان می دهد.کارتووریسین تولید شده توسط یک جدایه P. carotovorum، روی سایر جدایه‌های نزدیک به P. carotovorum اثر گذار است. طیف کشندگی این باکتریوسین توسط ساختار دنباله های رشته ای مشخص می‌شود. این مطالعه با هدف ردیابی ژن‌های کدکننده کاروتووریسین در جدایه‌های P. c. subsp carotovorum انجام گرفته است. متعاقب بررسی تولید باکتریوسین توسط جدایه‌های P. c. subsp. carotovorum ، با روش Spot on lawn در آزمایشگاه، ردیابی مولکولی ژنهای مسئول فعالیت ضد باکتریایی در این جدایه‌ها انجام گردید. بدین منظور از جفت آغازگرهای اختصاصی هولین ، ترانس گلیکولاز و DNA اینورتاز استفاده شد و وجود این ژن ها در تعدادی از جدایه‌ها مثبت ارزیابی گردید.

کلمات کلیدی

, ترکیب ضد میکروبی, کنترل بیماریهای گیاهی, ردیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045526,
author = {کاظمی زرومی, سمانه and بقائی راوری, ساره and پژمان خدایگان and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {ردیابی مولکولی ژن کد کننده کارتووریسین در جدایه‌های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ترکیب ضد میکروبی، کنترل بیماریهای گیاهی، ردیابی مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی مولکولی ژن کد کننده کارتووریسین در جدایه‌های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
%A کاظمی زرومی, سمانه
%A بقائی راوری, ساره
%A پژمان خدایگان
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی
%D 2014

[Download]