علوم و فنون بسته بندی, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2) , صفحات (16-23)

عنوان : ( بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف )

نویسندگان: مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره رسیدن و مصرف میوه های تازه از جمله انار نسبتاً کوتاه است. بعلاوه مصرف انار عمدتاً به دلیل خارج کردن سخت دانه ها چندان متداول نمی باشد. از این رو میوه انار با حداقل فرآوری (دانه های انار آماده مصرف) بجای میوه کامل، محصول جذّاب تری به مصرف کنندگان ارائه و چشم انداز تولید و مصرف انار را افزایش می دهد. در سال های اخیر دانه های انار آماده مصرف به علت سهولت مصرف، ارزش تغذیه ای بالا و خصوصیات حسی منحصر به فرد عامه پسند شده اند. با توجّه به ارزش تغذیه ای انار، دانه های انار با حداقل فرآوری و بسته بندی شده تحت اتمسفر اصلاح یافته راه جدیدی برای استفاده بهینه از میوه درجه پایین با نقص های سطحی پوست مانند ترک، شکاف و آفتاب سوختگی را ارائه می دهد. میوه ها و سبزیجات با حداقل فرآیند به علت افزایش فرآیندهای آنزیمی درونزا و سرعت تنفس، مستعد افزایش افت کیفی و آلودگی میکروبی می گردند. فناوری بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده امکان به تأخیر انداختن میزان تنفس و افزایش مدّت ماندگاری محصولات تازه را فراهم می کند. پوشش های خوراکی نیز به عنوان مانعی در برابر مهاجرت رطوبت و گاز عمل می کنند و برخی مانند کیتوزان خاصیت ضدمیکروبی و ضدقارچی نیز دارند. استفاده از اسانسهای روغنی در پوشش خوراکی نیز به بهبود خاصیت ضدمیکروبی آن کمک می نماید. پوشش دهی دانه های انار با ژل آلوئه ورا و عسل نیز موجب حفظ خصوصیات کیفی آن می گردد. این مقاله مروری بر کاربرد بسته بندی های نوین مانند اتمسفر اصلاح شده، پوشش های خوراکی و ترکیب با اسانسهای روغنی، پوشش دهی با ژل آلوئه ورا و عسل بر بهبود ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی دانه های انار آماده مصرف می باشد

کلمات کلیدی

, دانه های انار, پوشش‌دهی , کیتوزان, ژل آلوئه ورا , اسانس روغنی, اتمسفر اصلاح شده و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045555,
author = {قربانی, مریم and صداقت, ناصر and الناز میلانی},
title = {بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {20},
month = {February},
issn = {2228-6675},
pages = {16--23},
numpages = {7},
keywords = {دانه های انار، پوشش‌دهی ، کیتوزان، ژل آلوئه ورا ، اسانس روغنی، اتمسفر اصلاح شده و ماندگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف
%A قربانی, مریم
%A صداقت, ناصر
%A الناز میلانی
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2015

[Download]