علوم حدیث, دوره (19), شماره (72), سال (2014-9) , صفحات (133-171)

عنوان : ( نقد و بررسی مقاله مقایسه نگرش شیعه به داستان قربانی ابراهیم (ع) با یهودیت مسیحیت و احادیث اهل سنت از منظز فایرستون )

نویسندگان: غلامرضا رئیسیان , سمانه ابریشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد و بررسی مقاله مقایسه نگرش شیعه به داستان قربانی ابراهیم (ع) با یهودیت مسیحیت و احادیث اهل سنت از منظز فایرستون

کلمات کلیدی

, قربانی ابراهیم (ع), اسحاق, اسماعیل, روایات شیعه, روایات اهل سنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045568,
author = {رئیسیان, غلامرضا and ابریشمی, سمانه},
title = {نقد و بررسی مقاله مقایسه نگرش شیعه به داستان قربانی ابراهیم (ع) با یهودیت مسیحیت و احادیث اهل سنت از منظز فایرستون},
journal = {علوم حدیث},
year = {2014},
volume = {19},
number = {72},
month = {September},
issn = {1561-0098},
pages = {133--171},
numpages = {38},
keywords = {قربانی ابراهیم (ع)، اسحاق، اسماعیل، روایات شیعه، روایات اهل سنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی مقاله مقایسه نگرش شیعه به داستان قربانی ابراهیم (ع) با یهودیت مسیحیت و احادیث اهل سنت از منظز فایرستون
%A رئیسیان, غلامرضا
%A ابریشمی, سمانه
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2014

[Download]