آب و خاک, دوره (28), شماره (5), سال (2015-1) , صفحات (987-997)

عنوان : ( شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن )

نویسندگان: پریسا میرحسینی موسوی , علیرضا آستارائی , علیرضا کریمی کارویه , غلامرضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مونتموریلونیت کانی غالب تشکیل‌دهنده بنتونیت است که در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما وجود ناخالصی‌های غیر از مونتموریلونیت موجب کاهش کیفیت آن می‌شود. هدف این پژوهش تعیین روشی مناسب جهت خالص‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت تولیدی معدن قائن بود. برای این منظور از ترکیبی از روش الک تر، استفاده از روش ته‌نشینی ذرات، سانتریفوژ و اولتراسونیک استفاده شد. کارایی روش‌ خالص‌سازی با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس، تعیین اندازه ذرات، تبادل کاتیونی و نسبت شدت پیک کوارتز به مونتموریلونیت قبل و پس از خالص‌سازی تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بکارگیری روش‌های مذکور برای تهیه ماده‌ای سرشار از مونتموریلونیت با اندازه ذرات کوچک‌تر از 2 میکرومتر مناسب است. کریستوبالیت تنها کانی بود که با وجود حذف مقدار زیادی از آن، هنوز به‌عنوان ناخالصی به همراه مونتموریلونیت باقی مانده است که احتمالا تنها راه حذف کامل آن استفاده از روش های شیمیایی است. نتیجه این پژوهش نشان داد که با استفاده از روش‌های سریع و ارزان می‌توان بنتونیت را تا حد مناسبی خالص‌سازی کرد.

کلمات کلیدی

مونتموریلونیت; بنتونیت; خالص‌سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045573,
author = {میرحسینی موسوی, پریسا and آستارائی, علیرضا and کریمی کارویه, علیرضا and غلامرضا کریمی},
title = {شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {28},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {987--997},
numpages = {10},
keywords = {مونتموریلونیت; بنتونیت; خالص‌سازی رس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن
%A میرحسینی موسوی, پریسا
%A آستارائی, علیرضا
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A غلامرضا کریمی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]