مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (65-79)

عنوان : ( ژول ورن: دانشمند نویسنده یا نویسنده دانشمند )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بی تردید ژول ورن را باید بزرگ ترین نویسنده ای دانست که سبک نگارش داستان های علمی- تخیلی را پایه گذاری کرده است. خوانندگان و منتقدان آثار وی بر این عقیده هستند که درحقیقت، علم با ورن پا به عرصة ادبیات گذارده است. نگاه ژول ورن به پیشرفت های علمی و صنعتی نگاهی مثبت و خوش باورانه است. او با نگارش رمان های علمی، علاوه بر خلق ماشین های گوناگون و جدید و نیز اکتشاف مکان های ناشناخته، علم را در باطن خوب توصیف می کند و پیشرفت های علمی را سبب پیشرفت انسان می داند. در این مقاله با نظری کلی به مجموعة آثار ژول ورن سعی داریم تا با نگاهی بر تأثیر تحولات و اختراعات صنعتی عصر در این آثار، تأثیر نویسنده و آثارش بر اختراعات بعد از خود را نیز بررسی کنیم. آن گاه از خلال این تحقیق به این سؤال پاسخ دهیم که با توجه به علاقة مفرط ورن به علم، آیا علمی که او در رمان هایش ارائه می کند، علمی تخصصی و حاصل مطالعات پراکندة او است یا علمی غیرتخصصی و حاصل تجربة شخصی نویسنده؟ به بیان دیگر، آیا می توان ورن را علاوه بر نویسنده، دانشمند نیز نامید؟

کلمات کلیدی

, ژول ورن, رمان, ژانر علمی- تخیلی, انقلاب صنعتی, علم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045604,
author = {فارسیان, محمدرضا},
title = {ژول ورن: دانشمند نویسنده یا نویسنده دانشمند},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2013},
volume = {46},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-5202},
pages = {65--79},
numpages = {14},
keywords = {ژول ورن، رمان، ژانر علمی- تخیلی، انقلاب صنعتی، علم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژول ورن: دانشمند نویسنده یا نویسنده دانشمند
%A فارسیان, محمدرضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2013

[Download]