نقد زبان و ادبیات خارجی, دوره (6), شماره (10), سال (2013-6) , صفحات (73-90)

عنوان : ( تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار اثر امیل زولا و داستان مردی که افتاد نوشته ی ابراهیم گلستان )

نویسندگان: سارا جوانمردی , محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی شباهت های محتوایی و ساختاری میان آثار ادبی نویسندگان برخاسته از فرهنگ ها و ملل گوناگون شاخه ای از پژوهش های تطببیقی است، که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این میان می توان به مطالعاتی که در حوزه تاثیرات ادب فارسی بر ادبیات فرانسه و بالعکس صورت گرفته است اشاره کرد. این مقاله بر آن است تا با پژوهشی در این زمینه، نگاهی به آثار امیل زولا و ابراهیم گلستان داشته باشد. زولا در آسوموار می کوشد تا تصویری ازدردها و زندگی فلاکت بار کارگران و سرنوشت سیاه آنان به خواننده دهد. گلستان نیز در مردی که افتاد به حکایت تیره روزی مردمان زحمتکشی می پردازد که در چنبره فقر، فلاکت و شهوت جسمانی اسیر شده اند. مقاله حاضر، با توجه به همانندی هایی که از لحاظ مضمون و شخصیت ها در داستان این دو نویسنده وجود دارد، بمدد رویکرد تطبیقی به تحلیل محتوایی و ساختاری اثر آن دو می پردازد. ا

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, امیل زولا, آسوموار, ابراهیم گلستان, مردی که
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045607,
author = {جوانمردی, سارا and فارسیان, محمدرضا},
title = {تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار اثر امیل زولا و داستان مردی که افتاد نوشته ی ابراهیم گلستان},
journal = {نقد زبان و ادبیات خارجی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {10},
month = {June},
issn = {2008-7330},
pages = {73--90},
numpages = {17},
keywords = {ادبیات تطبیقی، امیل زولا، آسوموار، ابراهیم گلستان، مردی که افتاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار اثر امیل زولا و داستان مردی که افتاد نوشته ی ابراهیم گلستان
%A جوانمردی, سارا
%A فارسیان, محمدرضا
%J نقد زبان و ادبیات خارجی
%@ 2008-7330
%D 2013

[Download]