مطالعات زبان و ادبیات فرانسه- Études de langue et littérature françaises, دوره (5), شماره (1), سال (2014-7) , صفحات (35-50)

عنوان : ( Roman populaire et révolution industrielle )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Georges Ohnet et Jules Verne comptent parmi les romanciers célèbres de la deuxième moitié du XIXe siècle, Verne étant plus connu et plus universel, bien entendu. Tous deux sont considérés comme des romanciers populaires, le deuxième dans le genre du roman d’anticipation et d’aventures et le premier dans celui du roman de moeurs. Les deux étaient influencés par le plus grand phénomène du siècle : la révolution industrielle. Même si les éléments de l’idéalisme et de l’imaginaire qui tissent l’intrigue des romans populaires éloignent le lecteur à se retrouver dans son monde réel, mais la sensibilité de ces écrivains envers ce phénomène nous permettrait peut-être à pouvoir appeler ces romans scientifiques, ou bien, industriels. Cet article, après une présentation des deux romans, essaie d’analyser les points de divergence et de convergence dans l’écriture de ces romans afin de retrouver la manifestation du progrès scientifique et ses conséquences dans ces oeuvres. La recherche essaiera de répondre ainsi à cette question : quelles sont les manifestations des symboles de l’industrialisation de la société dans le monde imaginaire et idéal de ces écrivains ? . ژرژ اونه و ژول ورن ازجمله نویسندگان صاحب نام در میان رمان­نویسان نوع ادبی مردمی نیمه دوم قرن نوزده فرانسه به شمار می­آیند. از میان این دو، ژول ورن حائز معروفیتی جهانی نیز می­باشد. اونه بیشتر به رمان­های اجتماعی پرداخته است و ژول ورن در سبک رمان­های علمی-تخیلی و ماجراجویانه قلم زده است. هر دو نویسنده از پدیده بزرگ قرن، انقلاب صنعتی، در نوشته­ هایشان الهام گرفته­ اند، به گونه­ ای که شاید بتوان برخی از آن­ها را رمان مردم پسند صنعتی نامید، هرچند که عنصر تخیل و آرمان­ گرایی بر دور شدن از واقعیت عصر در نزد این نویسندگان تاثیر فراوانی گذارده است. در این مقاله سعی شده، با نگرشی تحلیلی-تطبیقی، ضمن برشمردن نقاط افتراق و اشتراک دو نویسنده، از خلال این دو اثر، به مساله تاثیرپذیری این دو از پیشرفت­های صنعتی قرن و نمود آن در اثرشان بپردازیم تا ببینیم این پدیده تا چه اندازه در افزایش قدرت تخیل و ایده پردازی آرمان­گرایانه آن­ها نقش داشته است.

کلمات کلیدی

, Littérature XIXe siècle, roman populaire, Verne, Ohnet, révolution
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045608,
author = {فارسیان, محمدرضا},
title = {Roman populaire et révolution industrielle},
journal = {مطالعات زبان و ادبیات فرانسه- Études de langue et littérature françaises},
year = {2014},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-7957},
pages = {35--50},
numpages = {15},
keywords = {Littérature XIXe siècle; roman populaire; Verne; Ohnet; révolution industrielle},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Roman populaire et révolution industrielle
%A فارسیان, محمدرضا
%J مطالعات زبان و ادبیات فرانسه- Études de langue et littérature françaises
%@ 2228-7957
%D 2014

[Download]