نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی , 2014-12-04

عنوان : ( کنترل پخش شایعه در شبکه های اجتماعی )

نویسندگان: فرناد آهنگری , هوبخت عطاران , امین برازنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دنیای امروز مملو از سیستم های پیچیده ای است که از اجزا مستقل از یکدیگر تشکیل شده اند. سیستم پیچیده به سیستمی گفته می شود که برآیند سیستم با مجموع برآیند های اجزا مستقل آن تفاوت کند. شبکه های پیچیده برای مدلسازی سیستم های پیچیده استفاده می شود. علوم شبکه به ما برای درک بهتر اطلاعات و ساختار شبکه کمک می کند. یکی از ویژگی های شبکه های اجتماعی قابلیت آنها در پخش اطلاعات است. این ویژگی به ما کمک می کند تا نحوه پخش شدن یک ویروس ،یک شایعه یا علاقه به یک محصول خاص را در شبکه های اجتماعی بررسی کنیم. این قابلیت به ما کمک می کند تا با مطالعه بر روی این مدل ها و چگونگی پخش اطلاعات استراتژی های بهینه برای کاهش یا افزایش سرعت پخش اطلاعات ارائه کنیم. هدف از این مقاله بررسی روش های موجود کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی می باشد. ما در این مقاله از یک مدل تغییر یافته اپیدمیک استفاده کردیم و پارامتر های مختلف را که در پخش شایعه تاثیر دارند را تعریف کردیم. سپس بر اساس ویژگی های مختلف گراف به نحوه کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی پرداخیم. نتایج نشان می دهد در گراف های مقیاس آزاد eigenvector centrality بهترین نود ها را جهت کنترل شایعه مشخص می کند ولی در گراف های دنیای کوچک betwenness می تواند انتخاب بهتری باشد.

کلمات کلیدی

, شبکه های اجتماعی, پخش اطلاعات, مدل های اپیدمیک, شایعه , کنترل بیماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045623,
author = {آهنگری, فرناد and هوبخت عطاران and امین برازنده},
title = {کنترل پخش شایعه در شبکه های اجتماعی},
booktitle = {نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبکه های اجتماعی، پخش اطلاعات، مدل های اپیدمیک، شایعه ، کنترل بیماری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل پخش شایعه در شبکه های اجتماعی
%A آهنگری, فرناد
%A هوبخت عطاران
%A امین برازنده
%J نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
%D 2014

[Download]