نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی , 2014-12-04

عنوان : ( ردیابی انسان توسط تفریق پس زمینه ها به روش فازی )

نویسندگان: فرناد آهنگری , هوبخت عطاران , امین برازنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سالها تشخیص انسان و ردیابی موضوع مورد علاقه در بینایی ماشین و پردازش تصویر در علم کامپیوتر است. هدف از این پژوهش طراحی و پیاده سازی سیستم مطالعات انسان برای جمع آوری اطلاعات در مورد ظاهر انسان، اقدامات و فعالیت است و پیاده سازی رابط کاربری گرافیکی پیشرفته که با انسان در تعامل باشد. در این مقاله، ما طراحی و پیاده سازی سیستم ردیابی انسان بر اساس روش تفاضل پس زمینه را نشان میدهیم . ما با استفاده از تفریق پس زمینه فازی [1] برای کم کردن پس زمینه و ایجاد یک مدل جدید از یک شی عمل میکنیم، پس ما برخی از ویژگی های شی شناسایی شده مانند یک سر و هیستوگرام کمر، سطح تغییرات بدن و مرکز ثقل را پیدا میکنیم. با استفاده از این ویژگیها ، ما تعیین میکنیم که ایا این شی در دسته انسانها یا غیر انسانها میباشد. در نهایت، با ردیابی مرکز سه گانه شی نوع ان شناسایی میشود.

کلمات کلیدی

, ردیابی انسان , بینایی ماشین, حذف پس زمینه , فازی, لحظه تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045624,
author = {آهنگری, فرناد and هوبخت عطاران and امین برازنده},
title = {ردیابی انسان توسط تفریق پس زمینه ها به روش فازی},
booktitle = {نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ردیابی انسان ، بینایی ماشین، حذف پس زمینه ، فازی، لحظه تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی انسان توسط تفریق پس زمینه ها به روش فازی
%A آهنگری, فرناد
%A هوبخت عطاران
%A امین برازنده
%J نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
%D 2014

[Download]