پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (2), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (121-138)

عنوان : ( ارزیابی روند همخونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه سازی تصادفی )

نویسندگان: هادی فرجی آروق , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , محمد رکوعی , محمد مهدی شریعتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی هم‌خونی در گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب با و بدون استفاده از انتقال جنین به کمک شبیه‌سازی تصادفی بود. به این منظور دو سطح نوع آمیزش (تصادفی، حداقل همتباری)، دو سطح شدت انتخاب برای چهار مسیر انتخابی (بالا و پایین) با و بدون استفاده از انتقال جنین برای مادر نرهای آینده باهم ترکیب شده و در مجموع 8 سناریو مورد مقایسه قرار گرفت. 5000 گاو ماده توزیع شده بین 50 گله 100 راسی و ثبت شده برای 6 صفت تولید شیر، پروتئین، چربی، سن در اولین گوساله‌زایی، فاصله گوساله‌زایی و نمره سلولهای بدنی برای 30 سال شبیه‌سازی شد. روند و تغییرات سالیانه هم‌خونی برای 8 سناریو و سطوح مختلف عوامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آمیزش با حداقل همتباری و شدت انتخاب پایین نسبت به آمیزش تصادفی و شدت انتخاب بالا به ترتیب 43/60 و 56 درصد تغییرات هم‌خونی کمتری دارند. تغییرات سالیانه هم‌خونی در موقع استفاده کردن از انتقال جنین نسبت به حالت استفاده نکردن 98/21 درصد بیشتر بود. کمترین تغییرات سالیانه هم‌خونی برای سناریو هشتم (آمیزش با حداقل همتباری شدت انتخاب پایین استفاده از انتقال جنین) و بیشترین تغییرات سالیانه هم‌خونی برای سناریو سوم (آمیزش تصادفی شدت انتخاب بالا استفاده از انتقال جنین) بدست آمد. با توجه به نتایج می‌توان گفت که انتخاب حیوانات با شدت بالا و استفاده از انتقال جنین با هدف افزایش پیشرفت ژنتیکی بهتر است در کنار آمیزش‌های با حداقل همتباری باشد.

کلمات کلیدی

گاو شیری؛ انتقال جنین؛ سیستم آمیزش؛ شبیه‌سازی؛ هم‌خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045691,
author = {فرجی آروق, هادی and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and محمد رکوعی and شریعتی, محمد مهدی},
title = {ارزیابی روند همخونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه سازی تصادفی},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2015},
volume = {2},
number = {3},
month = {January},
issn = {2345-4253},
pages = {121--138},
numpages = {17},
keywords = {گاو شیری؛ انتقال جنین؛ سیستم آمیزش؛ شبیه‌سازی؛ هم‌خونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روند همخونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه سازی تصادفی
%A فرجی آروق, هادی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A محمد رکوعی
%A شریعتی, محمد مهدی
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2015

[Download]