آموزه های قرآنی, دوره (22), شماره (22), سال (2015-10) , صفحات (163-190)

عنوان : ( میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن )

نویسندگان: محسن رجبی , سیدکاظم طباطبائی پور , مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سدۀ دوم و سوم قمری از هشت کتاب و رساله با موضوع اختلاف مصاحف امصار (عراق و شام و حجاز) یاد شده است. گرچه این کتاب‏ها به دست ما نرسیده، ولی مطالب آنها در منابع بعدی علم رسم المصحف و قرائات بازتاب یافته است؛ اختلاف رسم‏الخط مصاحف امصار به دو دسته قابل تقسیم است: الف) تفاوت‏هایى که موجب اختلاف در قرائت نشده‌اند؛ مانند: ثبت «الف» یا نبود آن در «قواریرَا / قواریرَ»؛ ب) اختلاف‏هایى که باعث تفاوت‏ در قرائت‏اند؛ شامل حذف یا زیادت یک حرف؛ یا تبدیل یک حرف به حرفى دیگر؛ و در یک مورد کلمۀ «مِن» افزوده، و در یک موضع «ثمّ» کاسته شده است. مجموع اختلافات دسته دوم به 49 مورد مى‏رسد. در مورد علت و زمان پیدایی و اثر آن در قرائات یا تأثیرپذیری آن از قرائات تا کنون دیدگاه‏ جامعی ارائه نشده است؛ اغلب علمای متقدّم بر این باورند که عثمان خلیفۀ سوم(د35 ق) دستور توزیع آنها را در مصاحف امام داده است؛ ولی در روایات جمع قرآن در زمان عثمان، چنین مطلبی وجود ندارد و با هدف او برای اتحاد امت اسلامی بر یک مصحف واحد در تضاد است.

کلمات کلیدی

, رسم الخط قرآن , تاریخ قرآن , قرائات سبع , قاریان سبعه , کتابت قرآن , اختلاف قرائت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045697,
author = {رجبی, محسن and طباطبائی پور, سیدکاظم and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {22},
month = {October},
issn = {2251-9378},
pages = {163--190},
numpages = {27},
keywords = {رسم الخط قرآن ، تاریخ قرآن ، قرائات سبع ، قاریان سبعه ، کتابت قرآن ، اختلاف قرائت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن
%A رجبی, محسن
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2015

[Download]