چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( الگوریتم انتخاب روش انتقال نانو فناوری به شهرداری ها )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , وحید حسنی هنزائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به معرفی روش های انتقال تکنولوژی پرداخته و سپس الگوریتم انتخاب روش انتقال نانو فناوری به شهرداری ها را معرفی می کند.

کلمات کلیدی

, روش انتقال فناوری, نانو فناوری, مدیریت فناوری, الگوریتم انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045714,
author = {ناظمی, شمس الدین and حسنی هنزائی, وحید},
title = {الگوریتم انتخاب روش انتقال نانو فناوری به شهرداری ها},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش انتقال فناوری، نانو فناوری، مدیریت فناوری، الگوریتم انتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم انتخاب روش انتقال نانو فناوری به شهرداری ها
%A ناظمی, شمس الدین
%A حسنی هنزائی, وحید
%J چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]