اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی , 2014-10-19

عنوان : ( بررسی ضرورت ترجمه متون اسلامی )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر ،همگام با گسترش روز افزون اسلام و مسلمانان، اهمیت ترجمه متون مذهبی و اسلامی نیزافزون تر گردیده است. اما مشکل اساسی که در این میان وجود دارد این است که عده ای یا ترجمه متون مذهبی را غیر ممکن می پندارند و یا تنها به دنبال ترجمه قرآن هستند و از تر جمه دیگر منابع مذهبی و اسلامی از جمله احادیث که زمینه را برای فهم دقیق تر مفاهیم آیات قرآن فراهم می کنند غافل شده اند. قابل ذکر است که با توجه به جایگاه بین المللی زبان انگلیسی بیشتر ترجمه های متون مذهبی در ایران به زبان انگلیسی انجام می پذیرد و کمتر به زبان های دیگر از جمله زبان فرانسه پرداخته می شود. در واقع با توجه به اهمیت ،موقعیت و ویژگی های دین مقدس اسلام شایسته است که همگان از محتوای مفاهیم گسترده و عمیق آن آگاهی یابند. ساده ترین راه دستیابی به چنین هدفی ترجمه می باشد. ترجمه می تواند همچون پلی عمل نماید و امکان پیوند یک فرهنگ به فرهنگ دیگر را فراهم سازد. در واقع به مدد ترجمه می توان غیر عرب زبان ها و یا حتی عرب زبان ها را که علم کافی برای درک مفاهیم ژرف و سعادت بخش اسلام را ندارند با تعالیم و دستورات این دین مقدس و الهی آشنا کرد. این پژوهش می کوشد تا با تبیین اهمیت تر جمه متون مذهبی بخصوص احادیث ،مشکلاتی چند در زمینه ترجمه این گونه متون به زبان فرانسه را نخست به طریق نظری و تحقیق کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات کافی از منابع موجود بررسی کرده و آن گاه موانع پیش روی مترجمان فرانسه دان را بر شمارد.

کلمات کلیدی

, ترجمه, متون مذهبی, قرآن, حدیث, زبان فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045720,
author = {فارسیان, محمدرضا},
title = {بررسی ضرورت ترجمه متون اسلامی},
booktitle = {اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {ترجمه، متون مذهبی، قرآن، حدیث، زبان فرانسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ضرورت ترجمه متون اسلامی
%A فارسیان, محمدرضا
%J اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
%D 2014

[Download]