همایش ملی ادبیات و زبان شناسی , 2014-10-22

عنوان : ( بررسی رابطه میان جنسیت و گفتار مودبانه در زبان فارسی بر اساس نظریه لی کاف )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در هر جامعه زنان و مردان عادات و رفتارهای اجتماعی خاص خود را دارند که رفتارهای زبانی نیز شامل این مجموعه می شوند. بدین ترتیب در هر جامعه زبانی، مردان و زنان اصطلاحات خاص و حتی گرایش های ویژه خود را در کاربرد الگوها و ویژگی های کلام دارا هستند. همبستگی این مجموعه رفتاری-زبانی با جنسیت به ویژه هنگامی برجسته می شود که مثلا مردی با به کارگیری ویژگیهای زبانی "زنانه" سخن بگوید. البته تفاوت هایی که در نقش اجتماعی دو جنس موجود استبه بروز این تفاوت هایی در عناصر و رفتار زبانی آنان منجر می شود. در این پژوهش سعی خواهد شد تا ضمن بررسی اجمالی پیشینه تحقیق و فعالیتهای انجام پذیرفته در این زمینه، از خلال دو فیلم نامه "سارا" اثر مهرجویی و "عروس" اثر داودنژاد، که حداقل در عنوان نشان از توجه ویژه به زنان دارند، نظریه "لی کاف" مبنی بر عدم استفاده زنان از عبارات خشن و بی ادبانه و نیز تمایل بیشتر زنان به استفاده از عبارات رسمی تر و رفتار کلامی بسیار مودبانه تر در موقعیت های یکسان با مردان در زبان فارسی سنجیده شود. طی این تحقیق، عباراتی را که در زبان فارسی به عنوان نامعیار یا بی ادبانه می انگاریم از فیلم نامه ها استخراج نموده، به محک آزمایش میدانی می سپاریم. بدین ترتیب انتظار میرود که در پایان به این پرسش پاسخ داده شود که آیا گفتار زنان ایرانی همچون همتایان آمریکایی خود به الگوی معتبر نزدیکتر است یا خیر؟

کلمات کلیدی

, جامعه شناسی زبان, جنسیت, لی کاف, گفتار مودبانه, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045721,
author = {فارسیان, محمدرضا},
title = {بررسی رابطه میان جنسیت و گفتار مودبانه در زبان فارسی بر اساس نظریه لی کاف},
booktitle = {همایش ملی ادبیات و زبان شناسی},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {جامعه شناسی زبان، جنسیت، لی کاف، گفتار مودبانه، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه میان جنسیت و گفتار مودبانه در زبان فارسی بر اساس نظریه لی کاف
%A فارسیان, محمدرضا
%J همایش ملی ادبیات و زبان شناسی
%D 2014

[Download]