رهیافت های سیاسی و بین المللی, شماره (36), سال (2014-3) , صفحات (47-78)

عنوان : ( هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 1998 )

نویسندگان: حمیرا مشیرزاده , سید احمد فاطمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منازعه هند و پاکستان به عنوان یکی از پایدارترین مسائل نظام بین الملل بعد از جنگ دوم جهانی، با آزمایش های هسته ای این دو کشور در سال 1998 وارد دوران جدیدی شده که ویژگی آن مدیریت تعارضات است. مسأله ای که اکنون مطرح می شود این است که چگونه دو کشور در این وضعیت شکننده، منازعه خود را مدیریت کرده و از ورود به جنگ پرهیز نموده اند. هدف مقاله حاضر، پاسخ به این سؤال است و طی چند گام به آن پرداخته می شود. پس از مرور رویکردهای موجود و ترسیم فضای کلی روابط دو کشور، تلاش می گردد تا چارچوب نظری مدیریت منازعه و ابزارهای آن تبیین شود. سپس بر اساس این چارچوب، منازعه آنها و چگونگی مدیریت آن در سه نقطه بحرانی مورد بررسی قرار می گیرد. این سه نقطه عبارتند از: جنگ محدود کارگیل، بن بست بزرگ 2-2001، و مواجهه ناتمام 2008. طبیعی است که مدیریت منازعه آنها در دوره های بین این نقاط نیز در جریان بوده و مورد توجه واقع خواهد شد.

کلمات کلیدی

, منازعه هند و پاکستان, مدیریت منازعه, جنگ محدود کارگیل, بن بست بزرگ 2-2001, مواجهه ناتمام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045728,
author = {حمیرا مشیرزاده and فاطمی نژاد, سید احمد},
title = {هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 1998},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2014},
number = {36},
month = {March},
issn = {1735-739x},
pages = {47--78},
numpages = {31},
keywords = {منازعه هند و پاکستان، مدیریت منازعه، جنگ محدود کارگیل، بن بست بزرگ 2-2001، مواجهه ناتمام 2008},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 1998
%A حمیرا مشیرزاده
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739x
%D 2014

[Download]