همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع زیرزمینی , 2015-06-21

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور )

نویسندگان: خالد انصاری , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , سید محالدین جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه ای با خطر لرزه خیزی بالا، نیروهای ناشی از زلزله یکی از عوامل کنترل کننده ی طراحی در مهندسی عمران می باشد. از میان خطرات زلزله خرابی های وسیع ناشی از تغییر شکل های حاصل از روانگرایی در طی زلزله های گذشته سبب شده است تا این پدیده به یکی از مهمترین، پیچیده ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای تبدیل شود. این مطالعه نشان می دهد که چگونه اندازه گیریهای میکروترمور می تواند به عنوان یک وسیله ی کمکی برای تهیه نقشه ی خطرات روانگرایی و ریزپهنه بندی مورد استفاده قرار بگیرد . استفاده از میکروترمور،به منظور به کار بردن یک روش ارزان و موثر برای پهنه بندی خطر روانگرایی ،بسیار مفید است. در این مطالعه برای ارزیابی روانگرایی از شاخص آسیب پذیری لرزه ای (g K) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص آسیب پذیری لرزه ای معیاری دقیق برای شناسایی نواحی دارای پتانسیل روانگرایی می باشد. این نتایج پس از مقایسه با داده های ژئوتکنیکی منطقه مورد تایید قرار گرفتند. همچنین خصوصیات زمین شناسی منطقه با نتایج بدست آمده همخوانی کامل داشته و این نتایج را تایید می کند

کلمات کلیدی

, روانگرایی, شاخص آسیب پذیری, عسلویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045741,
author = {انصاری, خالد and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد and سید محالدین جعفری},
title = {ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور},
booktitle = {همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع زیرزمینی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {روانگرایی، شاخص آسیب پذیری، عسلویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور
%A انصاری, خالد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%A سید محالدین جعفری
%J همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع زیرزمینی
%D 2015

[Download]