اسناد بهارستان, دوره (2), شماره (5), سال (2012-6) , صفحات (79-93)

عنوان : ( بازخوانی و تحلیلِ نامه های فارسی دوره صفویه )

نویسندگان: محمد تقوی , استانیسلاو یاشکوفسکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن اشاره ای کوتاه به روابط ایران و لهستان در عصر صفویه، به معرفی و بازخوانی این نامه ها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, صفویان, لهستان و ایران, نامه های شاهان, اسناد خطی فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045769,
author = {تقوی, محمد and استانیسلاو یاشکوفسکی},
title = {بازخوانی و تحلیلِ نامه های فارسی دوره صفویه},
journal = {اسناد بهارستان},
year = {2012},
volume = {2},
number = {5},
month = {June},
issn = {2345-2358},
pages = {79--93},
numpages = {14},
keywords = {صفویان، لهستان و ایران، نامه های شاهان، اسناد خطی فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی و تحلیلِ نامه های فارسی دوره صفویه
%A تقوی, محمد
%A استانیسلاو یاشکوفسکی
%J اسناد بهارستان
%@ 2345-2358
%D 2012

[Download]