زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (29-38)

عنوان : ( شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS )

نویسندگان: نسرین مشتاقی , الهام حمیدی شیرغان , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , عباس همتی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران (L. Crocus sativus) یکی از گران­ترین ادویه­های دارویی جهان است که تولید محدود و قیمت بالای آن باعث شده تا در این گیاه تقلبات زیادی صورت بگیرد، این تقلبات بیشتر شامل افزودن مواد گیاهی و شیمیایی مشابه زعفران می­باشد. برای تعیین این تقلبات روش­های مختلفی گسترش یافته است که بیشتر آنها براساس مشخصات مورفولوژیکی، آناتومی و آزمون­های شیمیایی است. این مطالعه نشان دهنده ی یک روش نوین برای تعیین تقلبات زعفران بر اساس روش های مولکولی وابسته به واکنش زنجیره ای پلیمراز می باشد که در آن از نشان­گر مولکولی ITS-2 (Internaltranscrribed spacer -2) استفاده شده است. در این بررسی از یک آغازگر عمومی بر مبنای ناحیهS rDNA 8/5 و آغازگرهای اختصاصی برگشتی بر مبنای ناحیه ITS-2 در گونه­های مختلف تقلبات گیاهی و غیر گیاهی نظیر کلاله انار، ذرت، گلرنگ، زردچوبه، فلفل قرمز خرد شده و همچنین گوشت گاو و شتر برای انجام واکنش زنجیره­ای پلیمراز استفاده گردید. بعد از انجام واکنش، نوار مربوط به توالی ITS-2 در چندین نمونه گیاهی شامل ذرت، گلرنگ، انار، فلفل قرمز و زردچوبه‌ و همچنین گوشت گاو و شتر به­ عنوان تقلبات رایج زعفران، تکثیر شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از تمامی آغازگرها در قالب واکنش PCR چندگانه سبب تکثیر تمامی نوارهای مربوط به انواع تقلبات می ­شود. اگرچه اکثر نوارها در ژل آگارز 2 درصد مشاهده شدند و لکن استفاده از ژل پلی آکریل آمید20 درصد منجر به تفکیک بهتر نوارها بر روی ژل گردید. این روش کارایی لازم برای تشخیص تقلبات زعفران در سطح یک درصد وزنی از مخلوط تقلبات را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

زعفران؛ تقلبات؛ واکنش زنجیره ای پلیمراز؛ توالی ITS 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045771,
author = {مشتاقی, نسرین and حمیدی شیرغان, الهام and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی and عباس همتی کاخکی},
title = {شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {January},
issn = {2383-1529},
pages = {29--38},
numpages = {9},
keywords = {زعفران؛ تقلبات؛ واکنش زنجیره ای پلیمراز؛ توالی ITS 2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS
%A مشتاقی, نسرین
%A حمیدی شیرغان, الهام
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%A عباس همتی کاخکی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]