اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی اثرهم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه Perovskia.abrotanoides Karel و Salvia.leriifolia Beneth بر باکتری های دهانی Streptococoss mutans و streptococos sanguis )

نویسندگان: سیده وجیهه مختارشاهی , پروانه ابریشم چی , کیارش قزوینی , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر به سبب نیاز به درمان نوین برای مقابله با میکروب ها توجه زیادی به اسانس های گیاهی شده است. یکی از دلایل قطعی پیدایش مقاومت عوامل عفونی به آنتی بیوتیک های موجود، مصرف خودسرانه و یا بی رویه آن ها می باشد. با توجه به ماهیت عفونی پوسیدگی دندان و بیماریهای پریودنتال که از جمله شایع ترین بیماری های دهانی قرن حاضرند، لزوم انجام بررسی و تحقیقات جهت یافتن راه حل برای غلبه بر این بیماری ها، بر همگان روشن است . در تحقیق حاضر، اثر هم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه perovskia abrotanoide Karel و Salvia.leriifolia Beneth ، به عنوان گیاهان بومی و دارویی متعلق به تیره نعناع (Lamiacea) در استان خراسان، بر باکتری های بی هوازی مولد پلاک دندانی Streptococcus mutans (ATCC35668) و Streptococcus sanguinis (ATCC CIP.55.128) به روشTime-Kill بررسی شد. در این روش تاثیر غلظت های یک هشتم تا 8 برابر MIC ترکیب اسانس هر دو گیاه طی زمان های 2، 4، 8،6 و 24 ساعت پس از اضافه کردن باکتری به محیط، مورد بررسی قرار گرفت. کاهش سه برابر لگاریتم غلظت باکتری که معادل از بین رفتن 99.9% باکتری ها طی زمان معین است، بیان کننده تاثیر باکتریوسیدی می باشد. نتایج نشان داد که غلظت 8 برابر MIC ترکیب اسانس هر دو گیاه در کمتر از 2 ساعت و غلظت های 4 و 2 برابر MIC طی 4 و 6 ساعت از بین برنده باکتری است. غلظت یک هشتم برابر MIC ترکیب اسانس هر دو گیاه، اگر چه تاثیر باکتریوسیدی نداشت اما میزان رشد باکتری به اندازه محیط کشت فاقد اسانس نبود و این امر دال بر تاثیر مهار کننده رشد این ترکیب حتی در غلظت های بسیار کم می باشد.

کلمات کلیدی

, آنتی باکتریال, برازمبل, باکتریهای دهانی, اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045772,
author = {مختارشاهی, سیده وجیهه and ابریشم چی, پروانه and کیارش قزوینی and جواد اصیلی},
title = {بررسی اثرهم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه Perovskia.abrotanoides Karel و Salvia.leriifolia Beneth بر باکتری های دهانی Streptococoss mutans و streptococos sanguis},
booktitle = {اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتی باکتریال، برازمبل، باکتریهای دهانی، اسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرهم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه Perovskia.abrotanoides Karel و Salvia.leriifolia Beneth بر باکتری های دهانی Streptococoss mutans و streptococos sanguis
%A مختارشاهی, سیده وجیهه
%A ابریشم چی, پروانه
%A کیارش قزوینی
%A جواد اصیلی
%J اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی
%D 2014

[Download]