بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین , 2006-02-27

عنوان : ( نگرشی نو بر بیواستراتیگرافی پاره سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس و تعیین مرز کامبرین ـ اردویسین بر اساس کنودونتها )

نویسندگان: عباس قادری , سیدعلی آقانباتی , بهاءالدین حمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شیرگشت در محل برش الگو در قالب سه پاره سازند (غیررسمی) معرفی شده است. این سازند عمدتاً شامل سنگ آهک، مارلستون، سیلت سنگ، شیل و دولومیت می باشد و روی هم رفته 1236 متر ضخامت دارد. سازند شیرگشت در این محل به‌صورت همشیب و با گذر ظاهراً تدریجی بر روی سنگ‌آهک‌های حاوی فسیل بازوپایان (Billingsella limestone) بخش بالایی سازند درنجال قرار گرفته و خود توسط واحدهای ولکانیکی و سنگ‌آهک‌ ماسه‌دار حاوی فسیل بخش زیرین سازند نیور پوشیده می‌شود. به‌منظور انجام مطالعات بیواستراتیگرافی بر روی پاره سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت بر اساس کنودونت‌های موجود در آن، مجموعاً تعداد 89 نمونه سنگی از لایه‌های بخش بالایی سازند درنجال و پاره سازند اول سازند شیرگشت برداشت شد. مطالعه کنودونتهای پاره سازند اول حاکی از وجود شش بیوزون تجمعی کنودونتی (Conodont Assemblage zone) در این بخش از برش الگو است که سن کامبرین پسین ـ اردویسین پیشین را برای آن نشان می دهند. بیوزونهای تشخیص داده شده عبارتند از: 1. (Furnishina - Westergaardodina Assemblage zone) 2. (Proconodontus - Oneotodus Assemblage zone) 3. (Cordylodus proavus - Cordylodus oklahomensis Assemblage zone) 4. (Cordylodus lindstromi Assemblage zone) 5. (Cordylodus angulatus Assemblage zone) 6. (Drepanodus - Paltodus deltifer Assemblage zone) بیوزونهای کنودونتی فوق، معادل بیوزون استاندارد جهانی .Cordylodus spp. و بخش زیرین بیوزون Deltifer می باشند. بر خلاف نوشته های قبلی، مرز کامبرین ـ اردویسین درون این پاره سازند قرار گرفته است و لذا سازند شیرگشت در برش الگو، یک سازند دو زمانه است.

کلمات کلیدی

, بیواستراتیگرافی, سازند شیرگشت, طبس, کامبرین, اردویسین, کنودونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045804,
author = {قادری, عباس and سیدعلی آقانباتی and بهاءالدین حمدی},
title = {نگرشی نو بر بیواستراتیگرافی پاره سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس و تعیین مرز کامبرین ـ اردویسین بر اساس کنودونتها},
booktitle = {بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیواستراتیگرافی، سازند شیرگشت، طبس، کامبرین، اردویسین، کنودونت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی نو بر بیواستراتیگرافی پاره سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس و تعیین مرز کامبرین ـ اردویسین بر اساس کنودونتها
%A قادری, عباس
%A سیدعلی آقانباتی
%A بهاءالدین حمدی
%J بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
%D 2006

[Download]