چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2010-05-19

عنوان : ( مطالعه گسترش فرامینیفرهای ائوسن ـ الیگوسن در برش اسلام قلعه (جنوب غرب مشهد) )

نویسندگان: سمیرا جلالی , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , عباس قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین سن و زیست چینه نگاری توالیهای منتسب به ائوسن در جنوب مشهد، برش اسلام قلعه در فاصله 65 کیلومتری جنوب باختری مشهد انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. توالی مورد نظر شامل تناوبی از ماسه سنگ، شیل و مارن با رنگ عمومی سبز روشن به ضخامت 483 متر بوده و دربرگیرنده آثار و شواهد بسیاری از ایکنوفسیلهای فراوان، ساختهای رسوبی متنوع، فرامینیفرهای بزرگ نابرجا، خرده های چوب فسیل شده، تنوع نسبتاً خوبی از فرامینیفرهای کوچک کف زی و فرامینیفرهای پلانکتون شاخص است. اساس تعین سن و بررسیهای زیست چینه ای در این پژوهش مطالعه فرامینیفرهای موجود بوده است. این مطالعه به شناسایی 8 جنس و 19 گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک و 31 جنس و 37 گونه از فرامینیفرهای بنتیک منجر شده است. با توجه به فسیلهای شاخص به دست آمده از برش اسلام قلعه و برخلاف بررسیهایی که در گذشته بر روی این واحدها انجام شده و سن آن را ائوسن میانی معرفی نموده اند، سن این برش لوتسین میانی ـ روپلین پیشین پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, فرامینیفر, ائوسن, الیگوسن, اسلام قلعه, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045828,
author = {سمیرا جلالی and عاشوری, علیرضا and علی اصغر آریایی and قادری, عباس},
title = {مطالعه گسترش فرامینیفرهای ائوسن ـ الیگوسن در برش اسلام قلعه (جنوب غرب مشهد)},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {فرامینیفر، ائوسن، الیگوسن، اسلام قلعه، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه گسترش فرامینیفرهای ائوسن ـ الیگوسن در برش اسلام قلعه (جنوب غرب مشهد)
%A سمیرا جلالی
%A عاشوری, علیرضا
%A علی اصغر آریایی
%A قادری, عباس
%J چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2010

[Download]