چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین , 2010-09-16

عنوان : ( ریزرخساره ها و چینه نگاری سنگی سازند چمن بید در شمال روستای گوجگی، شمال خاوری مشهد )

نویسندگان: توحید عاقبتی , محسن علامه , مهدی رضا پورسلطانی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند چمن بید یکی از واحدهای رسوبی حوضه کپه داغ به سن ژوراسیک میانی تا پسین می باشد. این سازند از نظر سنگ شناسی عمدتاً از سنگ آهکهای میکرایتی نازک تا متوسط لایه با میان لایه هایی ازآهک شیلی و مارنهای خاکستری روشن تشکیل شده است. قاعده سازند چمن بید در برش گوجگی توسط آبرفتهای رودخانه ای جوان پوشیده شده و قابل تشخیص نمی باشد، ولی در بالا با گذر همشیب و تدریجی به سنگهای کربناته سازند مزدوران ختم می شود. ضخامت سازند چمن بید در برش گوجکی 201 متر اندازه گیری شده و با توجه به ویژگیهای سنگ شناختی، قابل تقسیم به 4 واحد سنگ چینه ای عمده است. این واحد که شامل تناوب شیل و سنگ آهک، سنگ آهکهای فسیل دار نازک تا ضخیم لایه، شیل و ماسه سنگ و تناوب شیل و سنگ آهکهای فسیل دار آنکوئیدی هستند، در یک محیط دریایی عمیق تا کم عمق گذاشته شده و گویای رخساره های دریای باز، جزایر سدی و لاگون می باشند.

کلمات کلیدی

, ریزرخساره, چینه نگاری سنگی, سازند چمن بید, گوجگی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045831,
author = {توحید عاقبتی and محسن علامه and مهدی رضا پورسلطانی and قادری, عباس},
title = {ریزرخساره ها و چینه نگاری سنگی سازند چمن بید در شمال روستای گوجگی، شمال خاوری مشهد},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ریزرخساره، چینه نگاری سنگی، سازند چمن بید، گوجگی، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریزرخساره ها و چینه نگاری سنگی سازند چمن بید در شمال روستای گوجگی، شمال خاوری مشهد
%A توحید عاقبتی
%A محسن علامه
%A مهدی رضا پورسلطانی
%A قادری, عباس
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین
%D 2010

[Download]