سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( زیست چینه نگاری توالیهای چانگزینگین در شمال باختر ایران بر اساس کنودونتها )

نویسندگان: عباس قادری , علیرضا عاشوری , دیتر کورن , هینز والتر کوزور , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالیهای رسوبی گذر پرمین ـ تریاس در شمال باختر ایران دربردارنده یکی از بهترین رخنمونهای این محدوده زمانی در دنیاست که به عنوان برش استاندارد برای این لایه های گذر در حوضه تتیس کاربرد دارد. در این پژوهش، توالیهای با سن چانگزینگین در 4 برش چینه شناسی مختلف در ناحیه جلفا از دیدگاه زیست چینه نگاری بر مبنای کنودونتها مورد مطالعه قرار گرفته اند. بازنگری در وضعیت چینه ای این برشها و شناسایی 10 بیوزون کنودونتی در چانگزینگین با گستره سن میانگین 200 هزار سال برای هر بیوزون، مهمترین دستاورد این پژوهش است.

کلمات کلیدی

, کنودونت, پرمین, چانگزینگین, جلفا, زیست چینه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045833,
author = {قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and دیتر کورن and هینز والتر کوزور and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {زیست چینه نگاری توالیهای چانگزینگین در شمال باختر ایران بر اساس کنودونتها},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنودونت، پرمین، چانگزینگین، جلفا، زیست چینه نگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری توالیهای چانگزینگین در شمال باختر ایران بر اساس کنودونتها
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A دیتر کورن
%A هینز والتر کوزور
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]