نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی , 2013-05-01

عنوان : ( تاثیر وجود سرمایه گذاران نهادی بر ارزش پیش بینی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , رضا تاکر , احسان مهرجو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر وجود سرمایه گذاران نهادی بر ارزش پیش بینی صورت های مالی در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاران نهادی , ارزش پیش بینی , تمرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045839,
author = {عباس زاده, محمدرضا and رضا تاکر and احسان مهرجو},
title = {تاثیر وجود سرمایه گذاران نهادی بر ارزش پیش بینی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران},
booktitle = {نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرمایه گذاران نهادی ،ارزش پیش بینی ،تمرکز مالکیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر وجود سرمایه گذاران نهادی بر ارزش پیش بینی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A رضا تاکر
%A احسان مهرجو
%J نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی
%D 2013

[Download]