نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی , 2013-05-01

عنوان : ( حاکمیت شرکتی وکیفیت اطلاعات حسابداری )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , صغری کرمدار مزرجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند برعهده گیرد ،اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است. پس از رسوایی های مالی سالهای اخیر نیاز به اطلاعات بیش تر وبا کیفیت بالاتر افزایش یافته ومنجر به تقاضای بیش تری در خصوص شفافیت اطلاع رسانی وگزارش دهی شرکت ها شده است.

کلمات کلیدی

, کیفیت گزارشگری مالی, تعداد اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره, سهامداران نهادی, تمرکز مالکیت , اندازه حسابرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045840,
author = {عباس زاده, محمدرضا and کرمدار مزرجی, صغری},
title = {حاکمیت شرکتی وکیفیت اطلاعات حسابداری},
booktitle = {نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت گزارشگری مالی،تعداد اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت ،اندازه حسابرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حاکمیت شرکتی وکیفیت اطلاعات حسابداری
%A عباس زاده, محمدرضا
%A کرمدار مزرجی, صغری
%J نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی
%D 2013

[Download]