سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17

عنوان : ( بررسی میزان ضایعات آرد در استان های مازندران و یزد )

نویسندگان: ناصر صداقت , میثم نقوی مرمتی , رضا مورکیان علی آباد , جواد خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی در کشور ما که هزینه تمام شده بالایی نیز دارند زیاد بوده و هر گونه اقدام جهت کاهش جزئی این ضایعات در بعد ملی بسیار مهم می باشد و کمک شایانی جهت خودکفایی این محصولات می باشد. کشور ما از بزرگترین وارد کننده گان گندم می باشد که یکی از علل آن ضایعات بالای آرد و نان به عللی مانند بسته بندی نامناسب، کیفیت پایین آرد و نان، تکنولوژی پایین و عدم رعایت استانداردها از سوی کارخانه جات، نانوایان و مردم است.متاسفانه تحقیقات زیادی در زمینه بسته بندی و ضایعات آرد انجام نشده است. در این تحقیق ضایعات آرد طی مراحل پرکردن، حمل و نقل و آرد مانده در کیسه بعد از تخلیه در 4 کارخانه استان مازندران و 3 کارخانه استان یزد انجام شد. مشاهده شده است که در بین کارخانه جات مازندران بیشترین ضایعات آرد مربوط به کارخانه B-M با مجموع میانگین 211/38 گرم برای هر کیسه و کمترین ضایعات مربوط به آرد کارخانه C-M با مجموع میا نگین 172/90 گرم برای هر کیسه است و در بین کارخانه جات استان یزد نیز بیشترین ضایعات مربوط به کارخانه C-Y با میانگین ضایعات 172/9 گرم و کمترین ضایعات نیز مربوط به کارخانه B-Y با میانگین ضایعات 114/5 گرم در هر کیسه است و در کل ضایعات آرد در استان مازندران با میانگین کل 192/82 گرم بیشتر یزد با میانگین کل 150/8 گرم است. وزن کیسه های خالی ارتباط مستقیمی با میزان ضایعات به ازای هر کیسه دارد و با توجه به نتایجی که از سایر تحقیقات در خصوص میزان ضایعات آرد در نانواییها انجام شده است مجموعا در سطح کشور 50651/52 تن ضایعات آرد داریم که با در نظر گرفت درجه استخراج 18 درصد آرد معادل 61770/14 تن گندم است و با توجه به قیمت تمام شده کیلویی 15000 ریال به ازای هر کیلوگرم آرد میزان خسارت سالانه 759772800000 ریال

کلمات کلیدی

, ضایعات آرد, خودکفایی گندم, بسته بندی آرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045867,
author = {صداقت, ناصر and نقوی مرمتی, میثم and مورکیان علی آباد, رضا and جواد خانی},
title = {بررسی میزان ضایعات آرد در استان های مازندران و یزد},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {ضایعات آرد، خودکفایی گندم، بسته بندی آرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان ضایعات آرد در استان های مازندران و یزد
%A صداقت, ناصر
%A نقوی مرمتی, میثم
%A مورکیان علی آباد, رضا
%A جواد خانی
%J سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2014

[Download]