همایش بین المللی اندیشه ها آثار و خدمات امیرعلی شیر نوایی , 2015-02-07

عنوان : ( نقش امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ترکی )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امیر علی شیر نوایی معروف به نظام الدین، شاعری دو زبانه بوده است. او که در اشعار و نوشته های فارسی اش به فانی و در نوشته های ترکی اش به نوائی تخلص می کرد، مترجم، نقاش، سیاست مدار و منتقد نیز بوده است. نوائی همزمان با داشتن مقامات و رتبه های مهم سیاسی روزگار خود از تحصیل علم و مطالعات علمی و نوشتن نیز غافل نبود و مجالس علمی او که همواره برقرار بود، محل حضور بزرگان، اندیشمندان و فضلای روزگار خودش بوده است. نوایی که زمانی محوریت مکتب هرات نیز بوده است، توانسته جایگاه علمی استواری برای خود بنا کند و نقشی فراموش نشدنی در گسترش زبان و ادبیات فارسی و ترکی و نیز گسترش فرهنگ این دو زبان داشته باشد. نوایی همچنین بر بسیاری از شعرای فارسی زبان و ترک زبان بعد از خودش نیز تاثیر به سزائی داشته است. مقاله حاضر ابتدا نگاهی به گستره بزرگ آثار فارسی و ترکی امیرعلی شیر نوایی دارد، آنگاه به بررسی نقش و موقعیت این شاعر و عارف برجسته می بردازد و سرانجام، اهمیت و جایگاه این شاعر بزرگ در گسترش فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی و ترکی را نشان خواهد داد .

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: امیرعلی شیر نوایی, فرهنگ فارسی, زبان و ادبیات فارسی, زبان ترکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045906,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {نقش امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ترکی},
booktitle = {همایش بین المللی اندیشه ها آثار و خدمات امیرعلی شیر نوایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: امیرعلی شیر نوایی، فرهنگ فارسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان ترکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ترکی
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J همایش بین المللی اندیشه ها آثار و خدمات امیرعلی شیر نوایی
%D 2015

[Download]