ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد , 2014-11-13

عنوان : ( بررسی لیپید و زیست توده ریزجلبک جدا شده از فاضلاب بومی در دو محیط کشت BG11 و فاضلاب )

نویسندگان: مریم السادات اطیابی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاضلاب صنعتی وشهری منابع بالقوه برای تولیدسوخت زیستی ریزجلبکهاهستند. این تحقیق بر روی فاضلاب شهری مشهد،به منظورجداسازی گونه ای مطلوب از جلبک و اندازه گیری میزان لیپید و زیست توده این گونه در دو محیط کشت سنتزی و فاضلاب انجام شده است.یک گونه جلبک بومی از فاضلاب شهری مشهد جداسازی شده است. محتوای لیپید، زیست توده، بهره وری لیپید و بهره وری زیست توده تولیدی در دو محیط کشت BG11 و فاضلاب به ترتیب % glipid . gbiomass-1 14/57 و % glipid . gbiomass-1 20، g.l-184/0 و g.l-1 34/1، mglipid.l-1.day-165/215 وmglipid.l-1.day-193/71، g .l-1.day-1 377/0 و g .l-1.day-1 37/0 می باشد. بنابر این به دلیل محتوای خوب لیپید و زیست توده این گونه ریزجلبک، احتمالا تولید سوخت زیستی بیودیزل از این گونه بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ریز جلبک, فاضلاب, لیپید, زیست توده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045918,
author = {اطیابی, مریم السادات and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {بررسی لیپید و زیست توده ریزجلبک جدا شده از فاضلاب بومی در دو محیط کشت BG11 و فاضلاب},
booktitle = {ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریز جلبک، فاضلاب، لیپید، زیست توده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی لیپید و زیست توده ریزجلبک جدا شده از فاضلاب بومی در دو محیط کشت BG11 و فاضلاب
%A اطیابی, مریم السادات
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
%D 2014

[Download]