بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20

عنوان : ( بهبود دقت نتایج روش FDTD برای تحلیل و طراحی یک کوپلر موجبری )

نویسندگان: سیده سارا سادات کریم آبادی , امیررضا عطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش FDTD برای تحلیل و طراحی یک کوپلر موجبری مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور انطباق بهتر نتایج FDTD و CST روشی برای مدل سازی میله های فلزی با شعاع کوچکتر از ابعاد مش پیشنهاد می شود. مقایسه روش پیشنهادی با روش هایی که قبلا برای این مساله پیشنهاد شده نشان می دهد که روش پیشنهادی به ازای محدوده وسیع تری از شعاع میله پایدار است. با توجه به این که ساختارهای موجبری مجتمع با زیر لایه را می توان با معادل موجبری آن ها با عرض موثر مناسب تحلیل کرد، از نتایج این تحقیق می توان برای تحلیل کوپلر موجبری مجتمع با زیر لایه نیز استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, روش FDTD, کوپلر موجبری, میله فلزی با شعاع کوچک, موجبر مجتمع با زیرلایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045929,
author = {سادات کریم آبادی, سیده سارا and عطاری, امیررضا},
title = {بهبود دقت نتایج روش FDTD برای تحلیل و طراحی یک کوپلر موجبری},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش FDTD، کوپلر موجبری، میله فلزی با شعاع کوچک،موجبر مجتمع با زیرلایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود دقت نتایج روش FDTD برای تحلیل و طراحی یک کوپلر موجبری
%A سادات کریم آبادی, سیده سارا
%A عطاری, امیررضا
%J بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2014

[Download]