اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-01-30

عنوان : ( الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , سیدرضا عطارزاده حسینی , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , مهدی کی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوادث و بیماری‌های ناشی از کار همواره هزینه‌های قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. لذا لزوم توجه به این مسئله احساس می‌شود، اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی با سهم عمده‌ای از نیروی کار فعال در جهان اهمیت دو چندانی می‌یابد. در این مطالعه روش‌های ارزیابی وضعیت ارگونومی کاربرد ماشین و ابزارهای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که روش پرسشنامه‌ای و همچنین ارزیابی وضعیت بدنی کاربران با وجود نتایج محدود، روشی کارا برای ارزیابی وضعیت ارگونومیک ماشین‌ها و ابزارهای کشاورزی نمی‌باشند. در انتها نیز روش ارزیابی الکترومیوگرافی (EMG) عضلات کاربران روشی مناسب به منظور بهسازی طراحی ارگونومیک ماشین‌های کشاورزی معرفی شد.

کلمات کلیدی

, ارگونومی, عضله, کاربر, EMG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045936,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and عطارزاده حسینی, سیدرضا and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and کی دشتی, مهدی},
title = {الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی},
booktitle = {اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارگونومی، عضله، کاربر، EMG},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A کی دشتی, مهدی
%J اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]