دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2014-10-23

عنوان : ( تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای روی استحکام برشی آلیاژ آلومینیم 2024 )

نویسندگان: رضا صادقیان خشوئی , بهروز بیدختی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای اتصال ورق های آلومینیوم 2024-T3 به صورت لبه رویهم، از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای استفاده شد. در این تحقیق، اثر سرعت چرخش ابزار، زمان توقف و عمق فروروی ابزار بر استحکام برشی اتصال بررسی شده است. به کمک دستگاه کشش، روی نمونه ها تست تعیین استحکام انجام و مشخص شد که با افزایش سرعت چرخشی ابزار در شرایط زمان ثابت استحکام برشی افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با افزایش زمان نگهداری در سرعت های مشابه، استحکام کاهش یافت. افزایش عمق فروروی بر روی استحکام برشی اثر مثبت داشته و خاوص مکانیکی اتصال را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای؛ سرعت چرخشی ابزار؛ زمان نگهداری؛ عمق فروروی؛ استحکام برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045942,
author = {رضا صادقیان خشوئی and بیدختی, بهروز},
title = {تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای روی استحکام برشی آلیاژ آلومینیم 2024},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای؛ سرعت چرخشی ابزار؛ زمان نگهداری؛ عمق فروروی؛ استحکام برشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای روی استحکام برشی آلیاژ آلومینیم 2024
%A رضا صادقیان خشوئی
%A بیدختی, بهروز
%J دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی
%D 2014

[Download]