دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2014-10-23

عنوان : ( بررسی تغییرات ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 در روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز پالسی )

نویسندگان: امین طاهری , بهروز بیدختی , بهروز شایق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی خواص اتصال غیر مشابه فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2205 به فولاد‌ زنگ‌نزن آستنیتی L316 با استفاده از سه نوع فلز پرکننده پرداخته شده است. در این راستا ، اتصال با استفاده از روش جوشکاری قوسی تنگستن – پالسی و فلزات پرکننده ER2594، ER312 و ER385 انجام شد. نمونه‌های مذکور به ترتیب نمونه A، B و C نامگذاری شدند. آزمایش‌های متالوگرافی نوری و الکترونی، فریت سنجی، ریز سختی سنجی، کشش و ضربه جهت ارزیابی خواص اتصال مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج متالوگرافی و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد در تمام نمونه‌ها در منطقه متاثر از حرارت فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2205 و همچنین فلز جوش نمونه A، نیترید کروم تشکیل شده ولی در هیچکدام از نمونه‌ها فاز سیگما تشکیل نشده است. نتایج فریت سنجی نشان داد در دو نمونه A و B پاس ریشه کمترین و پاس رویه بیشترین فاز فریت را دارا هستند در حالی که نمونه C در تمام پاس‌ها فاقد فاز فریت است. پروفیل سختی در نمونه‌های A و B، افزایش سختی در مناطق متاثر از حرارت فلزات پایه و پروفیل سختی از سطح پاس رویه تا پاس ریشه تغییرات متناوب سختی در اثر تاثیرات بین پاسی و در نمونه C از پاس رویه تا پاس ریشه افزایش خطی سختی را نشان داد. آزمون ضربه نشان داد که با افزایش مقدار فاز فریت مقاومت به ضربه کاهش یافته است لذا نمونه B با مقادیر زیاد فریت ضعیف‌ترین مقاومت به ضربه را داشته است در حالی که استحکام کششی با حضور فاز فریت بهبود یافته است و بهترین خواص کششی مربوط به نمونه A با نزدیکترین ساختار به نسبت مساوی فاز فریت/آستنیت بوده است.

کلمات کلیدی

, فولاد زنگ‌نزن , ریز ساختار , فاز فریت , خواص مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045943,
author = {امین طاهری and بیدختی, بهروز and بهروز شایق},
title = {بررسی تغییرات ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 در روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز پالسی},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فولاد زنگ‌نزن ، ریز ساختار ، فاز فریت ، خواص مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 در روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز پالسی
%A امین طاهری
%A بیدختی, بهروز
%A بهروز شایق
%J دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی
%D 2014

[Download]