دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23

عنوان : ( بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی )

نویسندگان: اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری و سدیمی بودن خاک یکی از مشکلات مهم خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک است.کمبود عناصر کم مصرف در بعضی از گیاهان به دلیل غیر قابل جذب بودن آنها در خاک های شور - سدیمی از مشکلات اصلی تولید محصولات کشاورزی بوده که کاهش این عناصر بر عملکرد گیاهان اثرات عمده ای دارد. جهت بررسی اثر کاربرد نانو اکسید آهن، کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی(آهن، منگنز، روی و مس) در یک خاک سدیمی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح نانو اکسید آهن( صفر و 20 میلی گرم بر کیلوگرم خاک)، دو سطح کمپوست گرانوله گوگردی(صفر و 30 تن بر هکتار) و سه سطح هیومیک اسید(صفر، 20 و 40 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) در گلخانه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد نانو اکسید آهن، کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید هر کدام به صورت مجزا سبب افزایش معنی دار غلظت آهن، منگنز، روی و مس گیاه خردل هندی می شود، هم چنین اثر متقابل این سه فاکتور نیز باعث افزایش فراهمی عناصر کم مصرف گیاه خردل شد.

کلمات کلیدی

, نانو اکسید آهن, کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی, هیومیک اسید, عناصر کم مصرف, خردل هندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045955,
author = {باقری, اقدس and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت},
title = {بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {نانو اکسید آهن، کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی، هیومیک اسید، عناصر کم مصرف، خردل هندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی
%A باقری, اقدس
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]