سیاست گذاری اقتصادی, دوره (6), شماره (11), سال (2014-4) , صفحات (123-147)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد) )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , مصطفی سلیمی فر , اعظم قزل باش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی خورشیدی یکی از مهم­ترین انواع انرژی­های تجدیدپذیر در ایران است؛ چرا که اکثر مناطق ایران از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. به عنوان مثال شهر مشهد با توجه به موقعیت جغرافیایی و داشتن 313 روز آفتابی از 365 روز در سال، قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی را در بخش­های مختلف صنعتی و خانگی داراست؛ هدف از نگارش این مقاله امکان­سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین بار الکتریکی مورد نیاز یک مجتمع مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی با استفاده از آمار و اطلاعات واقعی یک واحد مسکونی تجهیز شده به سیستم فتوولتائیک با نام خانه سبز در مشهد و در سال 1391 می­باشد. برای این منظور، آنالیز فنی- اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که استفاده از این سیستم­ها در مجتمع­های مسکونی سه واحدی، توجیه­پذیر بوده به­ طوری که با میزان سرمایه­گذاری اولیه 200 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک مجتمع مسکونی با متوسط مصرف KWH 400 در ماه برای هر واحد، برابر با 83/22 درصد است و دوره بازگشت سرمایه 13 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 380,96 میلیون ریال می­ باشد.

کلمات کلیدی

انرژی خورشیدی؛ سیستم فتوولتائیک؛ ارزیابی مالی اقتصادی؛ نرم افزار کامفار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045956,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and سلیمی فر, مصطفی and قزل باش, اعظم},
title = {ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد)},
journal = {سیاست گذاری اقتصادی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {11},
month = {April},
issn = {2645-3967},
pages = {123--147},
numpages = {24},
keywords = {انرژی خورشیدی؛ سیستم فتوولتائیک؛ ارزیابی مالی اقتصادی؛ نرم افزار کامفار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد)
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A سلیمی فر, مصطفی
%A قزل باش, اعظم
%J سیاست گذاری اقتصادی
%@ 2645-3967
%D 2014

[Download]