اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (20), شماره (5), سال (2014-4) , صفحات (117-149)

عنوان : ( نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم )

نویسندگان: سید سعید ملک الساداتی , مصطفی سلیمی فر , محمدرضا لطفعلی پور , هادی قوامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط میان نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می‌پردازد و درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که: آیا میان اندازه حوزه‌های انتخابیه و نوع سیاست‌های بودجه‌ای مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه‌ای ارتباط معناداری وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله از یک مدل چانه‌زنی در سیاست‌گذاری استفاده نموده و قضایای مستخرج از این مدل را با کمک اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم مجلس مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که: یک، نمایندگان حوزه‌های 2 و 3 کرسی نیز درست به مانند نمایندگان حوزه‌های تک‌کرسی خدمت‌رسانی به حوزه‌های انتخابیه خود را بیشتر از طریق پیگیری طرح‌های عمرانی دنبال کرده‌اند، اما نمایندگان حوزه‌های دارای 4 کرسی و بیشتر، این وظیفه را بیشتر از طریق سیاست‌های توزیعی مطالبه نموده‌اند. دو، همه نمایندگان در پیگیری طرح‌های عمرانی صرف نظر از اندازه حوزه انتخابیه خود اهداف منطقه‌ای را بر اهداف ملی مقدم دانسته‌اند. سه، در پیگیری سیاست‌های بودجه‌ای، نمایندگان حوزه‌های سه‌کرسی و کمتر برای اهداف منطقه‌ای اولویت بالاتری قائل بوده‌اند.

کلمات کلیدی

, قواعد انتخاباتی, اندازه حوزه انتخابیه, اهداف ملی - منطقه‌ای, تحلیل محتوا, سیاست‌های بودجه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045986,
author = {ملک الساداتی, سید سعید and سلیمی فر, مصطفی and لطفعلی پور, محمدرضا and قوامی, هادی},
title = {نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2014},
volume = {20},
number = {5},
month = {April},
issn = {2251-7790},
pages = {117--149},
numpages = {32},
keywords = {قواعد انتخاباتی، اندازه حوزه انتخابیه، اهداف ملی - منطقه‌ای، تحلیل محتوا، سیاست‌های بودجه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم
%A ملک الساداتی, سید سعید
%A سلیمی فر, مصطفی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A قوامی, هادی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2014

[Download]