نخستین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات برای تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش , 2014-06-02

عنوان : ( مدل ریاضی تخصیص منابع انسانی به پروژهها در شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریسی )

نویسندگان: رضا قنبری , مهدی محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسایل مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی برای شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریسی، مساله تخصیص نیرو به پروژهها است. در طول حیات پروژه، سطح نیاز به تخصصهای مختلف، متفاوت است، پس برنامهریزی جهت اختصاص نیروهای مورد نیاز به هر یک از پروژهها، یکی از اقدامات اساسی است که در دورههای زمانی مختلف باید انجام شود. هدف این مقاله، ارائه یک مدل ریاضی به منظور تخصیص منابع انسانی به پروژههای فعال یک شرکت پروژه محور با ساختار ماتریسی، در طول حیات پروژهها و در دورههای زمانی مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, : شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریس, تخصیص منابع انسانی, برنامهریزی اعداد صحیح و صفر و یک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045992,
author = {قنبری, رضا and مهدی محمودی},
title = {مدل ریاضی تخصیص منابع انسانی به پروژهها در شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریسی},
booktitle = {نخستین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات برای تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {: شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریس- تخصیص منابع انسانی- برنامهریزی اعداد صحیح و صفر و یک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل ریاضی تخصیص منابع انسانی به پروژهها در شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریسی
%A قنبری, رضا
%A مهدی محمودی
%J نخستین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات برای تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش
%D 2014

[Download]