دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2014-10-13

عنوان : ( پیشبینی قیمت خرده فروشی زعفران استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا مه پیکر , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران از محصولات مهم و استراتژیکی است که در خراسان کشت و تولید میشود. ارزش و قیمت بالای این فرآورده باعث شده تا به آن عنوان طلای سرخ داده شود. با توجه به اهمیت زعفران در بازار داخلی و جهانی و میزان تولید غیرقابل مقایسه این محصول در ایران نسبت به سایر کشورها و همچنین نوسانات شدید قیمت زعفران، در این مطالعه پیشبینی قیمت خرده فروشی این محصول مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از اطلاعات مربوط به قیمت خردهفروشی سرگل و دسته1385 به صورت ماهانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بهترین - زعفران استان خراسان رضوی طی دوری زمانی 88 و برای پیشبینی قیمت خردهفروشی زعفران سرگل و دسته ARIMA مدل برای توضیح دادههای قیمت زعفران مدل روند مانا انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, زعفران, قیمت خردهفرشی, مدلهای سریزمانی, پیشبینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045998,
author = {مه پیکر, زهرا and دانشورکاخکی, محمود},
title = {پیشبینی قیمت خرده فروشی زعفران استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {زعفران، قیمت خردهفرشی، مدلهای سریزمانی، پیشبینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشبینی قیمت خرده فروشی زعفران استان خراسان رضوی
%A مه پیکر, زهرا
%A دانشورکاخکی, محمود
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2014

[Download]