کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20

عنوان : ( انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها )

نویسندگان: سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از کاربرد های عملی در بینایی ماشین، تعداد بسیار کمی از نمونه ها برچسب دار بوده و لذا دقت طبقه بندی پایین است. از طرفی فرآیند برچسب زنی توسط انسان، فرآیندی بسیار زمان بر و نیازمند کار تخصصی می باشد. در چنین شرایطی الگوریتم های یادگیری شبه ناظر بعنوان یک راه کار خوب مورد استفاده قرار می گیرند. در این الگوریتم ها از گراف های E همسایگی و k نزدیکترین همسایه برای ساخت یک گراف شباهت استفاده می شود. این گراف ها نه تنها حساسیت بالایی نسبت به نویز دارند بلکه تعیین پارامتر های بهینه E و k برای آن ها مشکل است. برای غلبه بر این معایب، الگوریتم هایی پیشنهاد شده اند که در آن ها از بیان تنک استفاده شده است. با وجود برتری هایی که بیان تنک دارد، این تئوری در طی فرآیند کدینگ، اطلاعات محلی را در نظر نگرفته و حل آن نیازمند یک فرآیند بهینه سازی سنگین و زمان بر است. کدینگ LLC راه حلی برای در نظر گرفتن اطلاعات محلی در حین فرآیند کدینگ می باشد. در این مقاله ما کارآیی استفاده از اطلاعات محلی را در قالب یک الگوریتم انتشار برچسب مورد بررسی قرار داده و سه الگوریتم انتشار برچسب جدید ارائه نموده ایم. نتایج آزمایش بر روی سه دیتاست آزمایشی از UCI و دو دیتابیس چهره نشان می دهد که الگوریتم های ما نرخ طبقه بندی بالاتری نسبت به دیگر الگوریتم ها دارند.

کلمات کلیدی

, الگوریتم های یادگیری شبه ناظر, الگوریتم های مبتنی بر گراف, انتشار برچسب, بیان تنک, اطلاعات محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046002,
author = {صفاری, سیدعلیرضا and ابراهیمی مقدم, عباس},
title = {انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم های یادگیری شبه ناظر، الگوریتم های مبتنی بر گراف، انتشار برچسب، بیان تنک، اطلاعات محلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها
%A صفاری, سیدعلیرضا
%A ابراهیمی مقدم, عباس
%J کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2014

[Download]