ماشین بینایی و پردازش تصویر, دوره (1), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (44-57)

عنوان : ( آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده ازسیستم استنتاج فازی )

نویسندگان: محمدحسین سیگاری , حمید سلطانیان زاده , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویداد گل، مهمترین رویداد مسابقه فوتبال است و آشکارسازی آن در سیستم های خلاصه سازی، جستجو و بازیابی ویدیو مسابقات فوتبال کاربرد زیادی دارد. در این مقاله روشی جدید برای آشکارسازی گل در ویدیوی پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال ارائه می گردد. روش پیشنهادی با پردازش داده های صوتی و تصویری در سطح پایین و سطح میانی، ویژگی های مناسب را استخراج کرده و از آنها برای آشکارسازی گل که یک مفهوم سطح بالاست، استفاده می کند. در پردازش های سطح پایین، ابتدا انرژی صوتی استخراج شده و مرز بین شات ها تعیین می گردد. سپس در پردازش های سطح میانی، نوع RGB و هیستوگرام سه بعدی در فضای نما برای هر شات تعیین می شود. همچنین لوگوی مسابقات در ویدیو آشکارسازی شده و بر اساس آن، بخشهای پخش مجدد مشخص می شود. در مرحله آخر، پس از بخش بندی ویدیو به واحدهای معنایی، ویژگی های استخراج شده از پردازش های سطح پایین و سطح میانی، با استفاده از یک سیستم استنتاج فازی مورد بررسی قرار گرفته تا بخش هایی از ویدیو که شامل رویداد گل هستند، آشکارسازی شوند. نوآوری عمده این روش، به کارگیری دانش زمینه و قوانین اکتشافی در قالب سیستم استنتاج فازی است. این نوآوری علاوه بر ارائه یک راهکار برای توصیف ساده تر قوانین اکتشافی توسط فرد خبره و اعمال آن به سیستم، از مزایای مدل سازی فازی و استنتاج فازی نیز بهره مند است. آزمایش های انجام شده بر روی ۱۲ ویدیو مربوط به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی نشان می دهد نرخ دقت و نرخ بازخوانی روش پیشنهادی به ترتیب ۹۰٬۹ % و ۹۰٬۹ % می باشد و نسبت به روش های دیگر عملکرد بهتری دارد.

کلمات کلیدی

آشکارسازی گل؛ فوتبال؛ سیستم استنتاج فازی؛ ویدیو پخش تلویزیونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046016,
author = {محمدحسین سیگاری and حمید سلطانیان زاده and پوررضا, حمیدرضا},
title = {آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده ازسیستم استنتاج فازی},
journal = {ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-1197},
pages = {44--57},
numpages = {13},
keywords = {آشکارسازی گل؛ فوتبال؛ سیستم استنتاج فازی؛ ویدیو پخش تلویزیونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده ازسیستم استنتاج فازی
%A محمدحسین سیگاری
%A حمید سلطانیان زاده
%A پوررضا, حمیدرضا
%J ماشین بینایی و پردازش تصویر
%@ 2383-1197
%D 2013

[Download]