دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری , 2014-11-11

عنوان : ( تحلیل سینوپتیکی فضایی خشکسالی ها در سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: رضا دوستان , الهه اعتمادیان , مریم اسد , مینودخت کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی ازمخاطرات جوی است که بخش های مختلف محیطی را در طول دوره حاکمیت تحت تاثیر قرار می دهد. استان سیستان و بلوچستان جزو مناطقی است که همواره شاهد خشکسالی های متناوب بوده است. با توجه به اهمیت وقوع این پدیده، هدف از این پژوهش، برآورد شدت خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در مقیاس زمانی سه ماهه و تحلیل سینوپتیکی آن می باشد. بدین منظور از داده های ماهانه بارش 6 ایستگاه سینوپتیک طی دوره آماری 1986-2010 استفاده شده است. توزیع فضایی خشکسالی در منطقه، حاکی از آن است که مرکز استان دارای بیشینه تعداد خشکسالی بوده و این پدیده در دهه 2000 بیشترین فراوانی را داشته است. الگوهای فشار طی دوره خشکسالی نشان می دهد پرارتفاع جنب حاره در منطقه، با ارتفاع 3120 متر و سلول بسته شده بر روی عربستان، موجب حرکت نزولی هوا و ممانعت از ورود سیستم های غربی و رطوبت به منطقه می شود.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص استاندارد شده بارش, سیستان و بلوچستان, تحلیل سینوپتیکی فضایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046032,
author = {دوستان, رضا and اعتمادیان, الهه and مریم اسد and کریمی, مینودخت},
title = {تحلیل سینوپتیکی فضایی خشکسالی ها در سیستان و بلوچستان},
booktitle = {دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {خشکسالی- شاخص استاندارد شده بارش- سیستان و بلوچستان- تحلیل سینوپتیکی فضایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سینوپتیکی فضایی خشکسالی ها در سیستان و بلوچستان
%A دوستان, رضا
%A اعتمادیان, الهه
%A مریم اسد
%A کریمی, مینودخت
%J دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
%D 2014

[Download]