دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) , 2014-09-09

عنوان : ( بررسی وضعیت خشکسالی در ایران با استفاده از شاخص SPI در دوره سرد سال و ارتباط آن با بحران آب )

نویسندگان: رضا دوستان , مریم اسد , الهه اعتمادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده های جوی است که بخش های مختلف محیطی را در طول دوره حاکمیت تحت تاثیر قرار میدهد .یکی از بخش هایی که تحت تاثیر شرایط بلند مدت خشکسالی قرار می گیرد، منابع آب است که متأسفانه کمتراز سایر بخش ها مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله به دنبال این بودیم که، با استفاده از داده های ماهانه ی بارش مربوط به ٩ ایستگاه سینوپتیک ایران در طی دوره آماری ٣٠ ساله (1975-2005) و همچنین با استفاده از شاخص SPI در مقیاس زمانی سه ماه رابطه ی بین خشکسالی و بحران آب را در یابیم. نتایج این بررسی نشان داد که کمبود بارش در فصل زمستان و به تبع آن خشکسالی در مناطق شمالی کشور بیشتر خود را نمایان میکند و بعد از آن در مناطق جنوبی و حتی کمبود بارش در فصل زمستان در مناطق غربی نیز کاهش پیدا کرده است و در بین ایستگاه های منتخب شده یزد در طول دوره آماری خشکترین ایستگاه و بعد از آن سنندج، بابلسر، تبریز و بیرجند، مشهد،اهواز، بندرعباس و چاه بهار به ترتیب در رده های بعدی از نظر خشکسالی قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, بحران آب, SPI, بارندگی فصل سرد سال, فراوانی نسبی خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046037,
author = {دوستان, رضا and مریم اسد and اعتمادیان, الهه},
title = {بررسی وضعیت خشکسالی در ایران با استفاده از شاخص SPI در دوره سرد سال و ارتباط آن با بحران آب},
booktitle = {دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)},
year = {2014},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {خشکسالی-بحران آب- SPI- بارندگی فصل سرد سال- فراوانی نسبی خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت خشکسالی در ایران با استفاده از شاخص SPI در دوره سرد سال و ارتباط آن با بحران آب
%A دوستان, رضا
%A مریم اسد
%A اعتمادیان, الهه
%J دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
%D 2014

[Download]