اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18

عنوان : ( تاثیر میکروجلبک‌های بومی واحد تصفیه فاضلاب در حذف ترکیبات آلی و تولید محتوای لیپید به منظور سنتز بیودیزل )

نویسندگان: معصومه محمدی سروستانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه میکروجلبک های بومی در محیط کشت فاضلاب به منظور تولید لیپید و حذف ترکیبات آلی در کشت ناپیوسته به کار گرفته شدند. دانسیته نوری در حین رشد میکروجلبک های بومی از 0.14 به 1.45 افزایش یافت. میزان محتوای لیپید در فاز های مختلف رشد اندازه گیری شد و بالاترین میزان محتوای لیپید در اوایل فاز لگاریتمی به میزان 20 درصد برآورد شد. نتایج COD نشان داد که میکروجلبک های بومی در انتهای رشد حدود 41 درصد از ترکیبات آلی موجود در فاضلاب را حذف کرده و غلظت COD برابر با mg/lit319 اندازه گیری شد.

کلمات کلیدی

, میکروجلبک, تصفیه فاضلاب, محتوای لیپید, ترکیبات آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046042,
author = {محمدی سروستانی, معصومه and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {تاثیر میکروجلبک‌های بومی واحد تصفیه فاضلاب در حذف ترکیبات آلی و تولید محتوای لیپید به منظور سنتز بیودیزل},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میکروجلبک، تصفیه فاضلاب، محتوای لیپید، ترکیبات آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میکروجلبک‌های بومی واحد تصفیه فاضلاب در حذف ترکیبات آلی و تولید محتوای لیپید به منظور سنتز بیودیزل
%A محمدی سروستانی, معصومه
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]